แบบทดสอบ

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

ดาวน์โหลดที่นี่ ข้อสอบและกระดาษคำตอบวิชา 61 ไทย 100

 

 

ดาวน์โหลดที่นี่ ข้อสอบและกระดาษคำตอบวิชา 91 ไทย 100

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง อ่านเขียนเรียนสระ