วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ“ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ” จำนวน 20 โรงเรียน ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ โรงเรียนปากห้วยไม้งาม โรงเรียนป่ามะม่วง
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ“ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ” จำนวน 20 โรงเรียน ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ โรงเรียนปากห้วยไม้งาม โรงเรียนป่ามะม่วง
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ“ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ” จำนวน 20 โรงเรียน ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ โรงเรียนปากห้วยไม้งาม โรงเรียนป่ามะม่วง
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ“ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ” จำนวน 20 โรงเรียน ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ โรงเรียนปากห้วยไม้งาม โรงเรียนป่ามะม่วง
Slider
Slider

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

โครงการค่ายภาษาไทย วันที่ 2

โครงการค่ายภาษาไทย วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กิจกรรมนักเรียนร่วมกิจกรรมสันทนาการ ทดสอบก่อนเรียน เข้าเรียนบทเรียนจากสื่อช่วยสอน ทดสอบหลังเรียนและรับใบเกียรติบัตร

โครงการค่ายภาษาไทย วันที่ 1

โครงการค่ายภาษาไทย วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กิจกรรมนักเรียนร่วมกิจกรรมสันทนาการ ทดสอบก่อนเรียน เข้าเรียนบทเรียนจากสื่อช่วยสอน ทดสอบหลังเรียนและรับใบเกียรติบัตร

โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และสารสนเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ“ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ” จำนวน 20 โรงเรียน ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ โรงเรียนปากห้วยไม้งาม โรงเรียนป่ามะม่วง   โรงเรียนป่ามะม่วง โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ ปากห้วยไม้งาม

ค่ายวิชาการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ค่ายวิชาการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพิ่มใหม่ล่าสุด

ดูทั้งหมด

บทที่ 1 คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา

บทที่ 2 คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ดูทั้งหมด

บทที่ 3 คำพ้องและภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

บทที่ 4 คำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ คำสุภาพ

บทที่ 5 การใช้คำในบทร้อยกรอง กลอนสี่ กลอนแปด โครงสี่สุภาพและกาพย์ยานี ๑๑

บทที่ 6 การถอดคำประพันธ์และการเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย

บทที่ 7 สำนวนภาษาสำนวนเปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต คำขวัญ คำคล้องจอง

บทที่ 8 การเขียนแสดงความรู้สึก และการเขียนแสดงความคิดเห็น

บทที่ 9 การเขียนจดหมาย การย่อความและระดับภาษา

บทที่ 10 โวหาร ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

สื่อการสอนรูปแบบเกมส์

ดูทั้งหมด